INTENCJE NA MIESIĄC STYCZEŃ AD 2018

INTENCJA OGÓLNA:
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

INTENCJA MISYJNA:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

INTENCJA:
O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodzin odwiedzanych w tym roku z racji kolędy.