W tym tygodniu w Żabowie msza Św. w środę i w piątek. Nie będzie Mszy Św. we wtorek.  W środę przypada UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY Porządek mszy świętych – niedzielny.  Tego dnia poświęcenie ziół i  kwiatów.

POTULINIEC – 8. 30 –  + Eugeniusz, + Tadeusz, + Aniela RYBAK

WYSZOGÓRA -  9. 30 – + Helena, + Stanisława, + Maria

ŻABOWO -  11.00  –  + Kazimiera i + Jan DUDZIC, + Irena i + Edmund  SYLWESTROWICZ

MASZKOWO  –  12.30 –  + Leonard i + Stanisława REDLICH

BOGUSZYCE - 13.30  –  + Mirosław MURASZKO  w miesiąc po śmierci

W piątek Msza Św. o godz. 18.00 .  Intencja:  W intencji Panu Bogu wiadomej.

Rodzinie, która sprzątała i przygotowała świątynię na dzisiejszą niedzielę składam serdeczne podziękowanie BÓG ZAPŁAĆ.  Pragnę także gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za wykoszenie trawy wokół kościoła i obcięcie groty.  Wszystkim parafianom i gościom życzę wielu łask Bożych i opieki na Matki Bożej na nowy tydzień.

Szczęść Boże!
ks. prob. Krzysztof Kopala